Prawo karne

  • reprezentacja w postępowaniach przygotowawczych,
  • udział w przesłuchaniach,
  • obrona oskarżonych w postępowaniach sądowych,
  • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa karnego,
  • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa karnego.