O Kancelarii

Kancelaria Prawna „Fortuna” w Toruniu jest indywidualną kancelarią radcy prawnego Anety Fortuny-Sadowskiej, nr rej, Tr 659. Kancelaria, obok typowej praktyki radcy prawnego, tj. obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oferuje także porady prawne i konsultacje dla klientów indywidualnych.

 

Wieloletnie doświadczenie prowadzącej kancelarię w obsłudze prawnej sektora gospodarczego oraz w procesach cywilnych, gwarantuje Państwu najwyższy poziom oferowanej pomocy prawnej.

 

Osobiste zainteresowania i doświadczenie zawodowe mecenas Anety Fortuny-Sadowskiej zapewniają szczególnie wysoki poziom oferty dotyczącej prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i to zarówno w sferze doradczej, jak i sądowo-procesowej. Niezależnie od tego Kancelaria zapewnia jak najwyższy poziom pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego jak i podatkowego, także ze względu na szeroką współpracę z innymi kancelariami radców prawnych, adwokatów i notariuszy.

 

Odrębną problematyką są sprawy administracyjne, w tym obsługa szkół wyższych i osób studiujących oraz jednostek samorządu terytorialnego. Doświadczenie w tym zakresie jest przez nas cały czas pogłębiane bieżącą obsługą naszych stałych Klientów.

 

Radca prawny Aneta Fortuna-Sadowska jest także doświadczonym wykładowcą wyższych szkół zawodowych w regionie oraz wielu szkoleń dla pracowników i pracodawców, przede wszystkim z zakresu prawa pracy.

Zapraszamy do współpracy zarówno przedsiębiorców, jak i osoby spoza sektora gospodarczego, które potrzebują pomocy prawnej.

 

Zapewniamy Państwu najwyższy poziom profesjonalizmu i zaangażowania w powierzonej nam sprawie.
 

 

Oferta

W zakresie:

 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawa cywilnego i gospodarczego
 • prawa administracyjnego i podatkowego,

Oferujemy:

 • porady prawne dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych, szkół wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych sektora publicznego w tym Skarbu Państwa;
 • stała obsługa prawna opisanych powyżej podmiotów sfery gospodarczej i administracyjnej;
 • reprezentacja klientów stałych jak i okazjonalnych przed sądami powszechnymi, organami skarbowymi, ZUS itp.;
 • sporządzanie zleconych opinii prawnych;
 • prowadzenie szkoleń, wykładów i innych zajęć dydaktycznych dla studentów studiów wyższych, uczestników studiów podyplomowych, pracowników i pracodawców.

Prawo pracy

 • przygotowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy i wynagradzania itp.,
 • reprezentacja Klienta przed sądami pracy,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nieuprawnionego rozwiązania stosunku pracy, nadgodzin, naruszania praw pracowniczych,
 • porady prawne w zakresie prawa pracy,
 • obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie prawa pracy.

Prawo ubezpieczeń społecznych

 • dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • zastępstwo procesowe we wszelkich sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych.

Prawo gospodarcze

 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców,
 • sporządzanie umów, statusów spółek, itp.
 • pomoc prawna podczas zakładania, rejestracji i przekształcania spółek prawa handlowego,
 • sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych w zakresie prawa gospodarczego i handlowego,
 • reprezentacja Klienta przed sądami,
 • prawna asysta podczas prowadzenia negocjacji handlowych,
 • dochodzenie zaległych należności (windykacja należności)

Prawo administracyjne i podatkowe

 • obsługa prawna firm w zakresie prawa administracyjnego,
 • udzielanie porad prawnych,
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi,
 • kompleksowe doradztwo podatkowe,
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach podatkowych.

Prawo cywilne

 • prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,
 • doradztwo w zakresie przygotowywania testamentów,
 • dochodzenie roszczeń spadkowych,
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych,
 • obsługa prawna kupna i sprzedaży nieruchomości,
 • dochodzenie odszkodowań,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa cywilnego,
 • opiniowanie umów.

Szkolenia

 • prowadzenie szkoleń dla pracowników i pracodawców,
 • prowadzenie wykładów i innych zajęć dydaktycznych dla studentów studiów wyższych, uczestników studiów podyplomowych.

 

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za pomoc świadczoną przez kancelarię ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem. Z Klientami korporacyjnymi współpracujemy na podstawie zleceń lub umowy o stałą obsługę prawną.

 

W zależności od rodzaju sprawy mogą zostać przyjęte następujące formy wynagrodzenia:

 • Wynagrodzenie naliczane według stawki za godzinę
 • Wynagrodzenie ryczałtowe - w przypadku stałej obsługi prawnej
 • Wynagrodzenie "za sukces" - minimalne wynagrodzenie za prowadzenie sprawy oraz dodatkowe wynagrodzenie jako odsetek kwoty uzyskanej dla Klienta

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

Kancelaria Prawna Aneta Fortuna-Sadowska

87-116 Toruń

ul. Na Przełaj 16

 

tel/fax: 56 648 92 20

kom: 503 116 234

email: info@kancelaria-prawna-torun.pl