Prawo cywilne

  • opracowywanie i opiniowanie umów,
  • sprawy związane z zasiedzeniem,
  • dochodzenia roszczeń, zadośćuczynień i odszkodowań,
  • sporządzanie i opiniowanie umów najmu, leasingu, kredytu i innych,
  • ochrona dóbr osobistych i praw własności,
  • służebność przesyłu,
  • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.